Kategorier
Blåbetong Radonmätning

Radonmätning, blåbetong och åtgärder

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att göra radonmätning. Blåbetong innehåller radium som kan bilda radon. Utöver det avger även materialet gammastrålning. 

Blåbetong har främst uppmärksammats för de potentiella hälsorisker materialet har. Hälsoriskerna med förhöjda radonhalter ska man ta på allvar. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas omkring cirka 500 personer årligen av lungcancer till följd av radonexponering. För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³. 

Blåbetong användes flitigt inom miljonprogrammet och i andra byggprojekt. För att identifiera blåbetong i äldre byggnader, särskilt de byggda innan 80-talet, rekommenderas radonmätning. Detta är särskilt viktigt för hus i områden som Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås, där majoriteten av husen med blåbetong återfinns.

För att lösa problem med förhöjda radonhalter på grund av blåbetong är ökad ventilation en vanlig åtgärd. Genom att förstå hur blåbetong påverkar radonhalten och genom att ta hjälp av experter kan man implementera rätt åtgärder för varje hus. Radontapet är en annan möjlig lösning för att täta väggar med blåbetong. Men det kan vara komplicerat att applicera och underhålla.

Att göra en radonmätning är väldigt enkelt. Ungefär 325 000 bostäder i Sverige misstänks ha förhöjda radonhalter vilket årligen leder till lungcancer hos omkring 500 personer. För att minimera riskerna är det avgörande att regelbundet genomföra radonmätningar, särskilt i situationer som vid bostadsköp eller -försäljning, vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, vid renoveringar eller tillbyggnader, vid nybyggnation samt om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen.

Så här gör man en radonmätning:

Beställ hem radondosor:

  • Beställ ackrediterade radondosor från företag som specialiserar sig på radonmätning.

Placera ut dosorna:

  • Följ noggrant de medföljande instruktionerna för att placera ut radondosorna på lämpliga platser. 

Genomför mätningen:

  • Låt dosorna vara på plats under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). En långtidsmätning. Detta ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Skicka tillbaka dosorna:

  • Efter avslutad mätperiod skickas dosorna tillbaka för analys.

Få resultatet:

  • Inom cirka en vecka kommer du att få en rapport som tydligt visar om radonhalten är förhöjd eller ligger inom acceptabla gränser.

Beställ radonmätning här!