Kategorier
Blåbetong

Var och när användes blåbetong?

Blåbetong (blå lättbetong) är ett byggnadsmaterial som framställdes mellan 1929 och 1975. Materialet var lätt att bygga med och användes under detta skede främst i ytterväggar, innerväggar och bjälklag.

När blåbetong började användas i byggnader visste man inte att det var hälsofarligt. Blå lättbetong användes ambitiöst som byggmaterial i det så kallade miljonprogrammet, men också i småhus, villor och höghus. De flesta husen med blåbetong finns i Mälardalen,  Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås. I dag finns det omkring 400 000 bostäder i Sverige med blå lättbetong

Vanliga varumärken var Ytong och Durox. Tillverkningen av blå lättbetong upphörde 1975, men det har byggts hus med blåbetong ända fram till 1985. Strålskyddsmyndigheten har sammanställt en tabell på var och när blåbetong användes.

FABRIKDRIFTSPERIODPRODUKTURAN-238/ RADIUM-226, BQ/KGGAMMA- STRÅLNING ΜSV/H
Borensberg1936-1968Väggelementca 1 2000,4-0,5
Yxhult norra1929-1959Bjälklag, takelement
Armerade element, block
ca 1 600
1 250-1 350
0,4-0,6
Yxhult södra1947-1975Armerade element, block1 250-1 3500,4-0,6
Falköping1930-1974Oarmerade produkter1 900-2 3000,5-1,0
Uddagården1955-1974Oarmerade produkterca 2 4000,5-1,0
Skövde, Durox1929-1968Alla typerca 1 5000,5-0,7
Grönhögen, Öland1943-1972Oarmerade produkterca 6700,25-0,35
Olika tillverkare1975-Sandbaserad lättbetongca 15< 0,1